Afbeeldingen op je computerscherm:
 
Zoals bekend stroken de kleuren op je beeldscherm vaak niet met de werkelijke kleur. Om te voorkomen dat je voor verrassingen komt te staan, hebben wij op deze pagina een hulpmiddel opgenomen. Hiermee kun je zien of en hoeveel je schermkleur afwijkt zodat je in je configuratiescherm de schermkleur eventueel kunt aanpassen.
 
Afbeeldingen op het web hebben een zeer lage resolutie en de kleuren zijn niet nauwkeurig. Fine art prints van deze beelden zijn zeer scherp en gedetailleerd. Ze hebben daardoor een groter kleurbereik dan je op je scherm kunt zien.   Tevens zijn de meeste computerschermen niet geoptimaliseerd voor het bekijken van hoge resolutie beelden. Tenzij je een gekalibreerde en geprofileerde monitor hebt, kun je daardoor een afwijkende kleurpresentatie krijgen van de werkelijke kleuren. Als dit bij jou het geval is, kun je je monitor op een simpele manier aanpassen en optimaliseren. 
Doe dit echter NIET als je gebruik maakt van een kalibratie- en profileringprogramma. De mogelijkheid bestaat dat je dan een vertekend beeld krijgt.  
 
Kijk naar de kleurbalk hierboven. Die heeft 11 tinten grijs met inbegrip van zwart en wit. Is dat op jouw scherm niet goed te onderscheiden, met name bij de donkerste twee kleuren, pas dan de helderheid van het scherm aan. Dat doe je door de toets met het kleine zonnetje. Wanneer je de zwartste toon in lichtgrijs verandert, draai dan terug tot weer
 
Als je niet alle kleuren kunt onderscheiden, in het bijzonder de donkerste twee, pas je de helderheid van het controlescherm aan (meestal gekenmerkt door een klein zonnetje) in de richting van de maximale waarde tot de zwartste toon in licht grijs veranderd. Herhaal de handeling tot hij weer zwart wordt. Stel vervolgens het contrast bij (meestal gekenmerkt door een witte en een zwarte halve cirkel) totdat je zowel de donkerste als de lichtste kleuren kunt differentiëren. Je zou nu in staat moeten zijn om alle grijstinten te onderscheiden.  
 
Cassandra Saeijs
 
 
Viewing the images on your computer:
 
Images on the web are low-resolution and their colors are not accurate.  Fine art prints of these images will be extremely sharp and detailed and will have a wider color range than seen here.
Also, most computer screens are not optimized for viewing images.  Unless you have a calibrated and profiled monitor, you may be seeing a very poor representation of each image.  If that is the case, you can improve your monitor by doing the following simple adjustments.  (Don’t do this if you are using a calibration and profiling program — you will render it invalid.)
Look at the step wedge above, which has 11 shades of gray, including black and white.  If you cannot distinguish all the shades, especially the darkest two, adjust your screen’s brightness control (usually marked by a little sun) toward its maximum value until the blackest tone just lightens to gray.  Then bring it back down until it just becomes black again.  Then set the contrast (usually marked by a circle with a white and a black half) until you can differentiate both the darkest and lightest tones.  You should now be able to distinguish all the shades of gray. With older consumer grade LCD screens you may have to adjust the vertical angle at which you view the monitor to get good results.
The best viewing for any use of the computer is in low ambient light, but you should make this adjustment in the light in which your normally use the computer.